"Aida"

Kouros Unexpected

Parents

FATHER:  KOUROS VOLAMI NEL CUORE

MOTHER: KOUROS PRIDE AND JOY

 

Owner

Kouros Kennel