"TROY"

MULTI-CH KOUROS SWEET ABOUT ME

born 07.06.2010

Parents

KOUROS VOLAMI NEL CUORI

KOUROS PRIDE AND JOY

 

Championship

 INTERNAZIONALE, SVIZZERO

 

Owner

KOUROS KENNEL